Åbningstider & lukkedage

Fristedet er åbent hver morgen kl. 7:00

Skoledagen starter hver morgen kl. 8:30

Fristedet lukker kl. 16:30

Åbningstider kan ændres hvis børnene behov ændres. Det skal belsuttes på bestyrelsesmøde, med indstilling fra skolelederen.

Skoleferier 2020/2021

Efterårsferie: uge 42 (Fristedet har åbent)

Juleferie: Uge 52+53 (Fristedet har åbent 21.-23. december)

Vinterferie: Uge 8 (Fristedet har åbent)

Påskeferie: Uge 14

Sommerferie. Uge 29+30 (Fristedet har lukket)

Lukkedage 2020/2021

24. – 31. december 2020

Påskeugen (uge 14)

Stor Bededag: 30 april 2021

Fredag efter Kr. Himmelfart: 14. april 2021

Sommerferie uge 29+30