Om os

Skolen drives overordnet set af bestyrelsen, som er ansvarlig for en velfungerende skoledrift. Herunder er det skolelederen der varetager den daglige ledelse.

Bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøder med faste intervaller. I opstartsperioden op til åbningen af skolen, forventes et væsentlige øget arbejdspres med hyppigere mødeinterval. Vi forventer at bestyrelsen samles min. én gang om måneden det første skoleår, herefter kan andet besluttes.

På bestyrelsesmøder deltagers skolelederen i alle punkter der vedrører skolens daglige drift.