Ny Bestyrelse

VORES SKOLES BESTYRELSE

Bestyrelsen på Vor Frue Friskole består af 7 medlemmer som vælges ind ved afstemning til generalforsamlingen for tre år ad gangen. Der er henholdsvis 2, 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg om året.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Herudover deltager skolens ledelse.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@vorfruefriskole.dk

Formand Jesper Sø kan kontaktes på e-mail jesper.so@soderbergpartners.dk

Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed og ansvarlig overfor Børn- og Ungeministeriet, holder ca. 12 møder om året, hvor skolens økonomi og overordnede drift behandles i overensstemmelse med gældende vedtægter for Vor Frue Friskole.

Jesper Sø
Bestyrelsesformand

Far til Luna på Vor Frue Friskole.

Ejer og direktør i et pensionsmæglerselskab. 

Vild med fodbold og ski.

Julia H Petersen
Næstformand

Mor til Emma og Alma på Vor Frue Friskole

Pædagogiskleder af dagtilbud i Roskilde Kommune

Kreanørd og #SoMe

Mia Mønt
Bestyrelsesmedlem

Mor til Annabell på Vor Frue Friskole

 

Peter Hartmann
Bestyrelsesmedlem

Far til Bjørn på Vor Frue Friskole

Afdelingsleder på Hellested Friskole. Underviser i læringsledelse på Københavns Universitet.

Skuespiller

Ulla
Bestyrelsesmedlem

Mor til Tristan på Vor Frue Friskole

Christian
Bestyrelsesmedlem

Far til Vigga på Vor Frue Friskole

Jørgen
Bestyrelsesmedlem

Far til Leopold på Vor Frue Friskole

Eva
Suppleant

Mor til Naja på Vor Frue Friskole