Ny Dig som Forældre

VORES FORÆLDRE

 

Som forælder på Vor Frue Friskole har du et helt særligt ansvar for dit barns skole. Det betyder blandt andet, at der er en forventning til, at forældre jævnligt hjælper og yder arbejdskraft i forbindelse med forskellige opgaver på skolen. Din deltagelse som forælder i skolelivet er mest af alt vigtig, fordi den styrker fællesskabet og sammenholdet. Forældrenes engagement sikrer endvidere, at flest mulige ressourcer kommer børnene til gode. På den måde skal skolens budget ikke bruges på ad hoc rengøring og vedligeholdelsesopgaver men i stedet på tid, materialer og hænder til børnene. 

Noget af det, du som forælder kan forventes at deltage i er f.eks.:

  • Rengøring af skolens lokaler
  • Vedligeholdelse af udearealer
  • Deltagelse ved overnatninger og lignende arrangementer for eleverne
  • Deltagelse ved arbejdsdage
  • Forældrepasning på lukkedage og planlægningsdage
  • Vasketøjs-turnus
Fotograf: Kenn Thomsen
Fotograf: Kenn Thomsen