Priser og Økonomi

Prisen for et barn på Vor Frue Friskole: (Fastsættes årligt på generalforsamlingen for det kommende skoleår)

Pris for skole: 1.600,-

Pris for Fristedet: 400,-

Indskrivningsgebyr: 500,- (refunderes ikke)

Søskenderabat på 500,- pr. barn udover det første. Gælder kun på skoledelen.