SFO/KLUB: Fristedet

Fristedet er Vor Frue Friskoles SFO og klubordning. Vi holder morgenåbning kl 7.00-8.30. Her er der en voksen tilstede, og det er muligt at komme stille og roligt i gang med dagen.

Undervisningen starter kl. 8:30

Indtil kl. 17  er der mulighed for at være i vores SFO/klub: Fristedet

I Fristedet kan man lege, og vi vil have forskellige udendørs og indendørs aktiviteter og værksteder, tilpasset efter børnenes ønsker og årstiden. Vi mener, at den frie tid er vigtig for børnene, og vi støtter deres mulighed for at lege og være aktive alene og sammen. I Fristedet er der fast en uddannet pædagog og en medhjælper.

Tilmelding og betaling for Fristedet foregår samtidig med optagelse på skolen.