Spørgsmål?

Hvad koster det at have mit barn på Vor Frue Friskole?

Det vil koste 2.000 kr. pr. måned inkl. SFO, hvor 1.600 kr. er for skoledelen. Prisen vil kunne afvige lidt i forhold til elevtal, husleje, personale mm.

Vil der være søskenderabat?

Der vil være 500,- i søskende rabat pr søskende på skolepengene.

Hvilke klassetrin kommer der til at være?

Da en friskole skal have indskoling – og da vi ønsker, at der skal være plads til alle børn i den skoleparate alder i Vor Frue og omegn – vil skolen have 0.-9. klassetrin. Senere har skolebestyrelsen mulighed for at tilføje en 10. klasse.

Kan man få økonomisk friplads på skolen?

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler.

Se http://www.fordelingssekretariatet.dk/tilskud/friplads.aspx

Hvad med børn der har særlige udfordringer/diagnoser/handicap?

Vi ønsker en skole, hvor der er plads til alle, såfremt at vi kan imødekomme det enkelte barns behov.

Flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, som du ikke fik besvaret via ovenstående, er du meget velkommen til at skrive til os på info@vorfruefriskole.dk