Test og prøver

Alle elever på 9.årgang aflægger Folkeskolens 9.-klassesprøve ved skoleårets afslutning.

Vi bruger gennem skoletiden ikke brug af nationale tests.