VORES BØRNEGRUPPER

VORES ELEVGRUPPER

På Vor Frue Friskole er eleverne fordelt i grupper med flere klassetrin samlet. I skoleåret 2023/2024 er eleverne fordelt i fire grupper: Nord (børnehaveklassen), Vest (1.-3. klasse), Øst (4.-6. klasse) og Syd (7.-9. klasse). Vi har ca. lige mange børn i hver gruppe (undtagen børnehaveklassen), og vi fordeler dem efter, hvad der giver bedst mening for det enkelte barn og gruppen som helhed. Selvom det med få elever på skolen er en praktisk løsning, vil vi – også med et langt større elevtal – prioritere at undervise i de aldersdifferentierede grupper, da det giver rigtig gode muligheder for børnenes sociale og faglige udvikling. Man lærer meget af at se på de store og af at tage hensyn til de mange forskellige behov i en aldersintegreret gruppe.

pigerne på skolen leger i træerne
elever der spiller skoleskak