VORES BØRNEGRUPPER

VORES BØRNEGRUPPER

På Vor Frue Friskole er eleverne fordelt i grupper med flere klassetrin samlet. I skoleåret 2022/2023 er eleverne fordelt i tre grupper: Vest (0.-2. klasse), Øst (3.-5. klasse) og Syd (6.-8. klasse). Vi har ca. lige mange børn i hver gruppe, og vi fordeler dem efter, hvad der giver bedst mening for det enkelte barn og gruppen som helhed. Selvom det med få elever på skolen er en praktisk løsning, vil vi – også med et langt større elevtal – prioritere at undervise i de aldersdifferentierede grupper, da det giver rigtig gode muligheder for børnenes sociale og faglige udvikling. Man lærer meget af at se på de store og af at tage hensyn til de mange forskellige behov i en aldersintegreret gruppe.

fastelavn på vor frue friskole børnene klæder sig ud
pigerne på skolen leger i træerne
elever der spiller skoleskak