VORES VÆRDIGRUNDLAG

VÆRDIGRUNDLAG

Vor Frue Friskole giver elever og lærere et trygt, varmt og udviklende fællesskab, hvor den enkelte trives.
Her sikrer vi den bedste faglige, sociale og personlige udvikling.

Faglighed

Vores lærere er relationskompetente og fagligt nysgerrige undervisere. Elever og lærere samskaber spændende og lærerig undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser, og ved at lærernes faglighed og engagement smitter eleverne med virkelyst. Lærerne udvikler løbende undervisningen med afsæt i evidensbaseret forskning og kollegial sparring.

Socialt

Vi skaber nærvær, tryghed og udvikling for både elever og lærere. Vi anerkender den enkelte som et ligeværdigt individ, der har behov for at udtrykke sig og finde netop sin vej gennem livet. Vi tror på, at vi som individer bliver klogere på, hvem vi selv er og gerne vil være ved at spejle os i andre. Samarbejde og sammenhold på tværs af alder, køn, etnicitet, religion og interesser har betydning for, at vi som mennesker kan åbne os og udvikle os sammen med verden. Det enkelte menneske skabes i samværet med andre, og alle spiller derfor en værdifuld rolle i fællesskabet. Det er vigtigt, at alle deltager i skolens arbejde og bidrager til en samskabende fælles kultur på skolen både fagligt, socialt og praktisk.

Natur

Opmærksomhed på den nære natur og hele den verden, vi lever i, er et vigtigt element i børnenes udvikling, og det samfund børnene er en del af. Vi er på Vor Frue Friskole medskabere af en bæredygtig fremtid, både hvad angår naturens ressourcer, nærmiljøet og måden vi som mennesker omgås hinanden.