Vores Personale 2

PERSONALE

På Vor Frue Friskole møder du et engageret, dedikeret og anerkendende personale med høj faglighed. Vores lærere og pædagoger er fagligt nysgerrige, og møder børnene der hvor de er. Nærvær og rummelighed er i højsædet, og elevernes stemme er væsentlig for tilrettelæggelsen af undervisningen. Lærere og elever samskaber spændende og lærerig undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser, og ved at lærernes faglighed og engagement smitter eleverne med virkelyst.

Anja er vores skoleleder. Hun har over 20 års undervisningserfaring og 10 års erfaring som afdelingsleder på Den Lille Skole i Gladsaxe.

Anja er handlekraftig, kreativ og solidt fagligt forankret. Hun har et stort fokus på samarbejdet mellem skole og forældre.

Foruden ledelsesopgaverne varetager Anja også undervisningen i matematik, engelsk og eksistens.

Muska er vores dansk- og skoleskaklærer. 

Muska har 20 års undervisningserfaring. Derudover er hun AKT-uddannet, skoleskak-uddannet og uddannet i narrative samtale med børn.

Hvad er dine personlige kompetencer, styrker og interesser? 

“En pædagogisk-didaktisk praksis der bygger på nærvær, systematik, stærk klasseledelse, optagethed af det enkelte barns udviklingsmuligheder og trivsel i det forpligtende fælleskab.” 

Hvad kan du bidrage med på Vor Frue Friskole?

En tryg og varieret skoledag, med koolabrativ læring hvor vi sammen udfordrer hinanden og os selv, for at forstå den verden vi lever i og forholde os kritisk til den. 

Michael er både støttepædagog i undervisningen og vores pædagog i Fristedet om eftermiddagen. Han har arbejdet som pædagog i knap 20 år, og har primært været på klub- og SFO-området blandet andet på Vor Frue Skole.

Michael er rummelig, og har begge ben solidt plantet på jorden.

Michael har idræt som linjefag og har i mange år trænet både fodbold og håndbold.

Elisabeth har været pædagog i mere end 10-15 år? og er snart færdiguddannet som lærer. Hos os er Elisabeth ansat som begge dele. Elisabeth har tidligere primært arbejdet som SFO-pædagog, og har blandt andet været pædagog i Baunehøjskolens SFO.

Elisabeth er rolig, glad for friluftsliv og besidder en beundringsværdig evne til at få børn og voksne til at samskabe.

Elisabeth har i mange år været spejderleder, og interesserer sig blandt andet for programmering. Elisabeth underviser i tematimerne og bevægelse.