VORES PERSONALE

PERSONALE

På Vor Frue Friskole møder du et engageret, dedikeret og anerkendende personale med høj faglighed. Vores lærere og pædagoger er fagligt nysgerrige, og møder børnene der hvor de er. Nærvær og rummelighed er i højsædet, og elevernes stemme er væsentlig for tilrettelæggelsen af undervisningen. Lærere og elever samskaber spændende og lærerig undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser, og ved at lærernes faglighed og engagement smitter eleverne med virkelyst.

Anja er vores skoleleder  

Anja er et nysgerrigt og alsidigt menneske, der har beskæftiget sig med pædagogik, undervisning og skolepolitik, siden hun som ganske ung var med til at etablere et elevråd.

 
Det er meget vigtigt for Anja, at skolen giver mening for børnene, samtidig med at de lærer, det de skal . Hun har mange erfaringer med at lave skole i krydsfeltet mellem børnenes perspektiv og samfundets krav til skolen. Fordi hun selv arbejder med de musiske fag , er de et selvfølgeligt omdrejningspunkt for det, som hun bidrager med til hverdag. Det er også en stor selvfølgelighed for Anja at være levende, varm og intens, samtidig med at det, vi gør, er forudsigeligt.
 
Anja er uddannet lærer, cand. pæd. pæd. og diplom i ledelse . Anja har været lærer i over 20 år og afdelingsleder i 15 år på Den lille Skole i Gladsaxe.
 
Foruden ledelsesopgaverne underviser Anja i matematik , musik, madlavning, historie, geografi, natur/teknik og tysk. 
Muska er vores dansk- og skoleskaklærer.
 
Muska er kendt som en nærværende og engageret lærer med øje for det enkelte barn.
 
Muska arbejder ud fra en pædagogisk-didaktisk praksis, der bygger på nærvær, systematik, stærk klasseledelse, optagethed af det enkelte barns udviklingsmuligheder og trivsel i det forpligtende fællesskab.
Hun bidrager til en tryg og varieret skoledag, med koolabrativ læring hvor vi sammen udfordrer hinanden og os selv, for at forstå den verden vi lever i og forholde os kritisk til den.
 
Muska er uddannet folkeskolelærer og har over 20 års undervisningserfaring. Derudover er hun AKT-uddannet, skoleskaklærer-uddannet og uddannet i narrativ samtale med børn.
Michael er vores støttepædagog i undervisningen og vores pædagog i Fristedet om eftermiddagen. 
 
Michael er lyttende, empatisk og tilfører gerne humor til relationen med børnene. Michael har fokus på at skabe tillid og tryghed med og for børnene, da det giver bedre rammer for at have det sjovt sammen.
Michael har i mange år trænet både fodbold og håndbold, og er også selv en teamplayer.
 
Michael er uddannet pædagog med idræt som linjefag, og han har arbejdet som pædagog i 20 år, primært på klub- og SFO-området.  Han har tidligere også undervist 0.-3. klasse i forskellige fag.
Elisabeth er vores lærer i bevægelse og natur/teknologi samt vores pædagog i Fristedet. 
 
Elisabeth er rolig, glad for friluftsliv og besidder en beundringsværdig evne til at få børn og voksne til at samskabe. Hun kan omdanne det teoretiske stof til praktiske øvelser og lege, og hun har altid fokus på elevens styrker.  Elisabeth skaber sammenhæng mellem undervisningen og elevernes verden, så undervisningen giver mening for dem. 
 
Elisabeth er uddannet både pædagog og lærer. Hun har arbejdet som pædagog i 6 år og ligeledes som lærer i 6 år.