VORES PERSONALE

PERSONALE

På Vor Frue Friskole møder du et engageret, dedikeret og anerkendende personale med høj faglighed. Vores lærere og pædagoger er fagligt nysgerrige, og møder børnene der hvor de er. Nærvær og rummelighed er i højsædet, og elevernes stemme er væsentlig for tilrettelæggelsen af undervisningen. Lærere og elever samskaber spændende og lærerig undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser, og ved at lærernes faglighed og engagement smitter eleverne med virkelyst.

Anja er vores skoleleder  

Anja er et nysgerrigt og alsidigt menneske, der har beskæftiget sig med pædagogik, undervisning og skolepolitik, siden hun som ganske ung var med til at etablere et elevråd.

 
Det er meget vigtigt for Anja, at skolen giver mening for børnene, samtidig med at de lærer, det de skal . Hun har mange erfaringer med at lave skole i krydsfeltet mellem børnenes perspektiv og samfundets krav til skolen. Fordi hun selv arbejder med de musiske fag , er de et selvfølgeligt omdrejningspunkt for det, som hun bidrager med til hverdag. Det er også en stor selvfølgelighed for Anja at være levende, varm og intens, samtidig med at det, vi gør, er forudsigeligt.
 
Anja er uddannet lærer, cand. pæd. pæd. og diplom i ledelse . Anja har været lærer i over 20 år og afdelingsleder i 15 år på Den lille Skole i Gladsaxe.
 

Muska er vores dansk-, engelsk- og skoleskaklærer.
 
Muska er kendt som en nærværende og engageret lærer med øje for det enkelte barn.
 
Muska arbejder ud fra en pædagogisk-didaktisk praksis, der bygger på nærvær, systematik, stærk klasseledelse, optagethed af det enkelte barns udviklingsmuligheder og trivsel i det forpligtende fællesskab.
Hun bidrager til en tryg og varieret skoledag, med koolabrativ læring hvor vi sammen udfordrer hinanden og os selv, for at forstå den verden vi lever i og forholde os kritisk til den.
 
Muska er uddannet folkeskolelærer og har over 20 års undervisningserfaring. Derudover er hun AKT-uddannet, skoleskaklærer-uddannet og uddannet i narrativ samtale med børn.
Elisabeth underviser vores yngste elever i matematik. Derudover underviser hun også i bevægelse og natur/teknologi. 
 
Elisabeth er rolig, glad for friluftsliv og besidder en beundringsværdig evne til at få børn og voksne til at samskabe. Hun kan omdanne det teoretiske stof til praktiske øvelser og lege, og hun har altid fokus på elevens styrker.  Elisabeth skaber sammenhæng mellem undervisningen og elevernes verden, så undervisningen giver mening for dem. 
 
Elisabeth er uddannet både pædagog og lærer. Hun har arbejdet som pædagog og lærer siden 2017. 

Karen underviser i matematik, fysik/kemi, biologi og naturgeografi. Hun underviser både vores Øst og Syd elever.

Karen har en stor passion for fysik/kemi, som hun synes er særligt spændende, fordi blandingen af det praktiske og det teoretiske giver gode didaktiske muligheder. Derudover er hun en rutineret underviser i matematik og har altid gerne villet arbejde med projektorienteret undervisning, bl.a. i håb om at gøre flere elever mere nysgerrige på matematikken.

Karen har tidligere undervist i matematik, fysik/kemi, biologi og geografi på en friskole og i folkeskolen. Derudover har hun i mange år undervist i matematik både på HHX, STX, HF og EUX.

Karen har en bachelor i fysik og har taget flere kurser i bl.a. pædagogik og datalogi på RUC.

Anja underviser i dansk, bevægelse, håndværk/design, engelsk og kulturfag i Øst og Syd.  

Kreativitet, humor og en anerkendende tilgang til undervisningen og eleverne er en kort men præcis beskrivelse af Anja som underviser. Hun brænder for sin undervisning, og sørger altid for at give eleverne et formål, med det de lærer. Desuden er hun formidabel til at skabe rammer og struktur, som kan give eleverne ro og frihed fra omgivelserne til at tænke kreativt og selvstændigt. 

Anja har gennem mere end 20 år undervist i stort set alle grundskolens fag på alle klassetrin. Hun har desuden været skoleleder på en friskole, og har derfor et dybdegående kendskab til, hvordan friskoler er bygget op, og hvad det vil sige at arbejde på sådan én. 
 

Benja underviser vores ældste elever i tysk og er støtte i undervisningen. 

Benja har arbejdet med børn og unge i over 20 år – de første mange år som lærer og senest som skolekonsulent, coach og psykoterapeut. Hun har en stor interesse for mennesker, deres tanker, følelser og adfærd samt samspillet mellem dem. Endvidere er hun anerkendende og god til at lytte.

Benja er uddannet lærer i 2003 med bl.a. tysk, idræt og matematik som linjefag.

Karina er vores lærer i børnehaveklassen og vores pædagog i Fristedet om eftermiddagen.

Karina er meget livsglad, omsorgsfuld og anerkendende af natur. Hun vægter de gode relationer til børnene højt, er lyttende og er god og støttende når det gælder konfliktløsning blandt børnene. Karina er glad for musik, rytmik og for at være i naturen. Karina siger selv: “En god trivsel er afgørende for indlæring, og jeg vil gøre mit for at støtte op om det enkelte barn.” 

Karina er uddannet pædagog for 20 år siden med musik og drama som linjefag. Karina har primært arbejdet på daginstitutionsområdet. Senest som stuepædagog for de kommende skolebørn. Karina har endvidere læst flere diplommoduler, herunder tre i børns sprog og hun er desuden uddannet sprogvejleder.

Oscar er vores lærer i naturfag, matematik, bevægelse og håndværk/design. Oscar er ved at uddanne sig til lærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup og er ansat hos os i sin årspraktik som en del af uddannelsen.

Oscar er kreativ, initiativtagende og naturinteresseret, og ser stor værdi i at løfte i flok. Han værdsætter det forpligtende fællesskab, hvor den enkelte har en vigtig rolle. Han møder elever, forældre og kollegaer med godt humør og et åbent og nysgerrigt sind.

Oscar har mange erfaringer med pædagogisk arbejde bl.a. gennem arbejde i børnehave, på mellemtrin og udskolingen/10. klasse.

Bjarne er vores støttepædagog i undervisningen i Øst og vores pædagog i Fristedet om eftermiddagen.

Bjarne er meget rolig af natur, han er anerkendende og møder børnene i øjenhøjde. Bjarne er glad for udeliv, bål og bevægelse og nyder, ligesom børnene, når der er højt til himlen. Bjarne er optaget af at skabe en tydelig og lærerig hverdag for børnene.

Bjarne er uddannet fritidspædagog i 1988 og har en bred erfaring med skole og klub fra både Ringsted og Roskilde kommune.

Anika er vores medhjælper om eftermiddagen i Fristedet.

Anika afsluttede sin STX-uddannelse i sommeren 2023 og aftjente herefter sin værnepligt.

Fra hendes tid i Forsvaret er Anika vant til en aktiv hverdag som i høj grad foregår udendørs. Anika sætter gerne lege og aktiviteter i gang men følger primært børnenes initiativer og ønsker.

Anikas gode humør og aktive, initiativrige tilgang i mødet med børnene bidrager positivt til fællesskabet og udelivet i Fristedet.

Jessie er vores administrative medarbejder.
 
Jessie siger: “Jeg synes, at Vor Frue Friskole er et fantastisk sted – og en (i mine øjne) rigtig lilleskole. Jeg elsker måden den fungerer på – hvor børnene er i centrum.”
 
Som 76-årig stoppede Jessie på arbejdsmarkedet med en plan om at blive folkepensionist. Men da Vor Frue Friskole startede – og Jessie alligevel syntes det var for tidligt at gå på pension – besluttede hun sig for at hjælpe med det administrative arbejde.
 
Jessie er regnskabsuddannet og har arbejdet som administrativ leder på Den Lille Skole (Danmarks første lilleskole) i 41 år. Hun har desuden tidligere dyrket meget sport og har fx vundet Danmarksmesterskabet i spydkast.