VORES GENERALFORSAMLING

VORES GENERALFORSAMLING

På skolens generalforsamling vælges 2-3 nye medlemmer ud af 7 bestyrelsesmedlemmer til skolens bestyrelse. Man bliver valgt for en 3-årig periode, og bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. Alle forældre og medarbejdere har ret til at møde op på generalforsamlingen og stille forslag til behandling.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning ved formanden ligesom der aflægges beretning ved skolelederen. Herudover aflægger skolens tilsynsførende sin beretning.

Indkaldelse, referat og skolelederens- og bestyrelsesformandens beretning fra generalforsamlingen 20. marts 2024 kan du finde herunder.