VORES DAG

VORES DAG

Forudsigelighed og enkelhed er nøgleordene for skemaet på Vor Frue Friskole.
Hver uge følger det samme skema, som kun brydes op få gange om året.

På Vor Frue Friskole er dagene tilrettelagt, så de er så fleksible som muligt. Lektionerne er på 1½ time, så der både er god tid til at skifte aktivitet og til fordybelse i de enkelte fag

Enkelhed

Med en lektionslængde på 1½ time, er der kun plads til få fag på skemaet hver dag. På den måde bliver dagen overskuelig, selv for de mindste børn.

Mødetid

Skolen begynder kl. 8.30 hver dag for alle. Børnehaveklassen og Vest-eleverne (0.- 3. kl.) har fri efter rengøringen, bortset fra en dag, hvor der er bevægelse efter frokost til kl. 14. Øst- og Syd-eleverne (4. – 9. kl.)  har timer til kl. 14 de fleste dage. Syd-eleverne (7.-9. kl.) har dog enkelte dage til kl. 14.45.

Pauser

Vi holder pause 10.00-10.20, hvor der er tid til en lille-mad og til at komme ud at røre sig lidt. Vi holder frokost 11.50-12.15, hvor vi spiser sammen gruppevis. Hvis man har timer efter frokost, er der frikvarter til kl. 12.50

Rengøring

Hver dag efter frokost gør alle eleverne rent på skolen. Der bliver tørret borde af, fejet, støvsuget og vasket gulve og toiletterne gøres rent. Vi har ikke rengøringspersonale ansat. Når man er færdig med at gøre rent, har man frikvarter.

Skolemøde

Hver uge holder vi skiftevis skolemøde og klassemøde. Vi har ikke noget elevråd på skolen, men holder skolemøderne, hvor alle kan komme til orde, og hvor vi kan lave fælles aftaler.

Morgensamling

I perioder holder vi morgensamling, hvor vi begynder dagen sammen med en sang og fælles beskeder.

Mundlovsdag

I begyndelsen af skoleåret holder vi mundlovsdag, hvor vi i fællesskab laver de ”store” aftaler, der skal gælde hele året. Det kan være aftaler om, hvad man må hvor, og det kan være aftaler om, hvordan vi gerne vil være med hinanden.