VORES UNDERVISNING

VORES UNDERVISNING

Undervisningsmetoderne på skolen er evidensbaserede. Der er evidens for, at man lærer bedst, når man er aktivt involveret. Derfor vil undervisningen på skolen for en stor dels vedkommende foregå ud fra princippet om samskabende læring.

Brug hænderne

Vi ved, at læring ikke kun er en mental, men i meget høj grad også en fysisk og sansende proces. Derfor lægger vi vægt på, at børnene bruger kroppen og hænderne i undervisningen. De lærer at holde rigtigt på en blyant og at bruge en lineal og en passer. Vi bruger i meget begrænset omfang iPads og computere i undervisningen, og kun når det giver absolut bedst mening. I stedet bruger vi konkrete materialer og vælger aktiviteter, der gør det faglige indhold håndgribeligt for børnene.

Afveksling og aktivitet

I timerne veksler vi mellem aktiviteter, der er fælles og individuelle, og mellem de stillesiddende og de fysisk aktive. Det er vigtigt for os, at børnene er aktive og så selvkørende som muligt.

Værksteder

Vi benytter os meget af værkstedsundervisning, hvor børnene i makkerpar eller alene arbejder med aktiviteter på deres niveau. For eksempel foregår en stor del af læseundervisningen ved, at nogle børn læser selv og andre læser for hinanden, mens læreren træner med en gruppe børn. I matematik kan nogle børn arbejde med spejling, mens andre træner 10er-venner, og læreren underviser en gruppe i at lægge store tal sammen. Ved at undervise i værksteder udnytter vi, at børnene kan forklare for hinanden, og dermed styrke deres indlæring, og læreren kan vejlede og træde til, hvor der er behov for det.

Undervisningsdifferentiering

Vi er hele tiden opmærksomme på at hvert enkelt barn både får trænet de basale færdigheder og bliver passende fagligt udfordret.

Det fælles

Vi underviser selvfølgelig også hele gruppen samlet og har typisk 2-3 fælles instruktioner/opsamlinger/samtaler i løbet af en undervisningstime.

Projekter

Vi underviser hen over året i projekter. Det er vigtigt at gå i gang med noget, arbejde med det, lave et produkt og blive færdige. Nogle gange viser vi produkterne frem ved en fernisering eller en forestilling. Andre gange hænger vi noget op eller fremlægger det, vi har lavet for de andre på skolen. Projekterne kan vare 2-8 uger, afhængigt af temaet. Projekterne foregår i tematimerne eller i emneuger.

skoleskak på vor frue friskole
matematik udenfor
skoleskak udendørs på vor frue friskole
elev der maler på Vor Frue Friskole