Site Loader

Velkommen til Vor Frue Friskoles hjemmeside.

Vi er en ny friskole nær Roskilde, der slog dørene op for skolestart  august 2020

I filmen her til højre kan du se mere om skolen og om hvordan vi vil sikre at dit barn modtager den bedste faglige og sociale læring.


Denne side bliver i disse dage redigeret.
Så kontakt os, hvis der er info, du ikke kan finde.

Kom og besøg os.
Mød skolelederen Anja og hør mere om skolen.

Kontakt Anja på mail eller telefon for at lave en aftale og få en rundvisning.

anja@vorfruefriskole.dk
Telefon: 61439786

Om Undervisningen.
Undervisningsmetoderne på skolen er evidensbaserede. Der er evidens for, at man lærer bedst, når man er aktivt involveret. Derfor vil undervisningen på skolen for en stor dels vedkommende foregå ud fra princippet om samskabende læring praksisfællesskaber.
(se evt. filmen længere oppe på siden her)

Her er børnenes erfaringer og ideer udgangspunkt for, hvilke emner vi underviser i, og vi har fokus på, at det er børnene, der arbejder med læreren som konsulent. Vi kommer selvfølgelig også til at undervise i de fag, man finder i folkeskolen, og vi afslutter med folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

Alle børn skal møde de rette udfordringer i passende tempo. Derfor tilrettelægger vi undervisningen sådan, at det enkelte barn har mulighed for at arbejde på sit eget niveau, også når vi arbejder med fælles projekter. Vi lægger stor vægt på, at alle kan bidrage med noget, ligesom alle har noget, de skal øve sig på.Undervisningen er eksperimenterende, for det er gennem eksperimenter, man bedst lærer noget nyt – man danner en erfaring, som huskes. Vi skal turde at kaste os ud i noget, vi ikke ved hvor ender, men hvor vi har gode redskaber til at komme helskindet ud på den anden side. Det vigtigste er ikke altid rejsens mål. Rejsen er også et mål i sig selv.

Derfor understøtter vi de eksperimenterende aktiviteter med mere rutinemæssige aktiviteter. Det er fx godt at kunne regne, så man ved, hvor mange søm man skal bruge til sin sæbekassebil.


Vi har et princip om bæredygtighed. Det betyder, at vi er bevidste om de ressourcer, vi bruger, og vi underviser i bæredygtighed ift. klima og miljø. Det betyder også, at vi er socialt bæredygtige. Skolen er et fællesskab af både voksne og børn, der alle har ret og plads til at være dem, de er. For os er bæredygtighed også at være ligeværdige og have en demokratisk praksis. Derfor har vi skolemøder, hvor alle har en stemme. Selvom man er yngre, kan man godt bidrage til, at der tages gode beslutninger. Og selvom man er ældre, har man ikke altid ret. Det vil vi gerne lære vores børn.

Vi er en lokalt forankret skole.  Vi bruger nærområdet. Både natur og kultur.