VORES BESTYRELSE

VORES BESTYRELSE

Bestyrelsen på Vor Frue Friskole består af 7 medlemmer som vælges ind ved afstemning til generalforsamlingen for tre år ad gangen. Der er henholdsvis 2, 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg om året.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Herudover deltager skolens ledelse.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@vorfruefriskole.dk

Formand Jesper Sø kan kontaktes på e-mail jesper.so@soderbergpartners.dk

Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed og ansvarlig overfor Børne- og Ungeministeriet, holder ca. 12 møder om året, hvor skolens økonomi og overordnede drift behandles i overensstemmelse med gældende vedtægter for Vor Frue Friskole.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Sø
Bestyrelsesformand

Far til Luna på Vor Frue Friskole.

Ejer og direktør i et pensionsmæglerselskab. 

Vild med fodbold og ski.

Julia H Petersen
Næstformand

Mor til Emma og Alma på Vor Frue Friskole.

Pædagogisk leder af dagtilbud i Roskilde Kommune.

Kreanørd og #SoMe.

Mia Mønt
Bestyrelsesmedlem

Mor til Annabell på Vor Frue Friskole.

Talehørekonsulent i Roskilde Kommune.

Elsker at bage kage og luge ukrudt. 

Peter Hartmann
Bestyrelsesmedlem

Far til Bjørn på Vor Frue Friskole

Afdelingsleder på Hellested Friskole. Underviser i læringsledelse på KBHs Universitet.

Skuespiller

Eva Viemose Tengberg
Bestyrelsesmedlem

Mor til Naja på Vor Frue Friskole

Socialrådgiver og i gang med en kandidat i pædagogisk psykologi

Er vild med at ride i naturen og at bruge tid med familien.

Christian Dyregaard
Bestyrelsesmedlem

Far til Vigga på Vor Frue Friskole

Afdelingschef i en entreprenørvirksomhed

Er vild med musik, fodbold og cykling

Jørgen Schwartz
Bestyrelsesmedlem

Far til Leopold og Daniel på Vor Frue Friskole

Partner og direktør i en IT-virksomhed.

Er politisk engageret og nyder familielivet.